حراج!

جزوه ی صرف فعل ترکی استانبولی

40,000 تومان 30,000 تومان

توضیحات

جزوه ی صرف فعل ترکی استانبولی

محتویات این جزوه شامل صرف فعل در زمان های زیر میشود :

1. Şimdiki zaman
2. Belirli geçmiş zaman
3. Belirsiz geçmiş zaman
4. Gelecek zaman
5. Geniş zaman
6. Gereklilik kipi
7. Şart kipi
8. Emir kipi
9. İstek kipi

هر فعل در چهار حالت مثبت، منفی، سوالی مثبت و منفی صرف شده و آمورش داده میشو.به همراه نکات پایه ی صرف فعل.

نویسنده جزوه : امین رستمی (دانشجوی رشته زبان و ادبیات ترکی استانبولی)

طراحی شده توسط تیم قدرتمند دیلیم بیلیم