آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها
minutes1 1 دیلیم بیلیم | مرجع تخصصی ترکی استانبولی |

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

courses 1 دیلیم بیلیم | مرجع تخصصی ترکی استانبولی |

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

minutes1 1 دیلیم بیلیم | مرجع تخصصی ترکی استانبولی |

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

دوره‌ های آموزش طراحی گرافیک

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

دوره‌ های آموزشی برنامه نویسی

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

رادیو استادیار

مجله استادیار

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار